خوش آمدید
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٧  کلمات کلیدی:

خوش آمدید


 
خنده
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٧  کلمات کلیدی: خنده


 
خنده
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٧  کلمات کلیدی: خنده


 
خنده
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٧  کلمات کلیدی: خنده


 
استاد محمد جواد شفیعیان
ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٧  کلمات کلیدی: زنده یاد استاد محمد جواد شفیعیان

معلم ای فروزان شمع آگاهم

که میسوزی و روشن میکنی جانم


 
زنده یاد استاد محمد جواد شفیعیان
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٧  کلمات کلیدی: زنده یاد استاد محمد جواد شفیعیان

یک زمان نوح نبی فریاد کرد

نهصد و پنجاه سال ارشاد کرد

نهصد و پنجاه سال روشنگری

این چنین ست شیوه پیغمبری

وحی آمد که تو نوح ارشاد بس

بهر این نامردمان فریاد بس

حجت خود را تو کردی آشکار

کار ایشان را تو بر ما واگذار

تا بگیرد قهر ما دامان شان

پس فرو کوبد بهم طوفان شان

نوح و یارانش روزان و شبان

یکدل و یکرنگ با ایمان و جان

کرد کشتی همچو ماهی روان

اندرونش مرد و زن ..پیر و جوان

نوح را فرزند نااهلی بدی

گرچه او را بود فرزند خودی

نوح گفتا ای خدای مهربان

هست فرقی بین او با دیگران

وحی آمد نی چه فرقی با دیگران

جمله یکسانند زی من بندگان

لیس من اهلک گرچه اهل تو

نیست صالح گرچه صالح اصل تو

برد کشتی مردمان اهل را

وانهاد آن غرقه گان جهل را

.....................................................

گوشه ای از آدم تا خاتم-از زنده یاد استاد محمد جواد شفیعیان/

..........................................................................

قسمتی از خطبه 159

 

بخدا قسم انقدر بر این جامه ء کهنه ی خود وصله زده ام..که از وصله ی زننده آن شرم دارم.فردی به من گفت..چرا این جامه ء کهنه ی وصله وصله را از خودت دور نمی کنی؟!به اوگفتم ..تو از من دور شو!

 

به گاه بامدادان و طلوع فجر در هنگامه ی رستاخیز توده ها است که راهیان و رهروان شب مدافعان حق در شبهای دیجور اختناق ستوده می گردند.

 

خطبه ی شماره ی 60

 

مبادا که بعد از من خوارج را بکشید ..چون کسی که در تلاش برای دستیابی به حق بوده است..مانند آن کس نیست که در پی باطل رفته و آنرا دریافته است.یعنی معاویه و یارانش.

 

ترجمه ی نامه ی شماره 76نامه ی امام علی به عبدالله بن عباس هنگامی که او را در بصره جانشین خود قرار داد...

 

با سعه ء صدر با مردم برخورد کن چه..وقتی که با آنها دیدار میکنی.چه زمانی که با آنها می نشینی.چه هنگامی که به آنها دستور می دهی.از عصبیت و خشم دور باش که آن از خود بیگانه شدن شیطانی است.و بدان آنچه تو را به خدا نزدیک میکند.از آتش به دور می دارد.و آنچه از خدا دور می کند...به آتش نزدیک می کند.

کتاب حکومت در نگاه علی (ع)


 
از..کتاب حکومت در نگاه علی(ع)
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٧  کلمات کلیدی: زنده یاد استاد محمد جواد شفیعیان

قسمتی از ترجمه ی نامه ی شماره ی 47

بخشی از سفارش امام علی به حسن و حسین-که بر آن درود باد-بعد از آنکه ابن ملجم-که نفرین خدا بر او باد -به آن حضرت ضربت زد.فرزندان عبدلمطلب !نمی توانم شما را غرقه در خون مسلمین ببینم..در حالی که..شعار می دهید که امیر مومنان کشته شد.هشدار!به هیچ وجه نباید جز قاتل من کشته شود..دقت کنید..تا زمانی که در اثر این ضربت مردم..پس آنگاه..ضربه ای در ازای ضربه اش به او بزنید..اما مبادا!که..اندام هایش را قطعه قطعه کنید!چرا که از رسول خدا-شنیدم که فرمود..مبادا اندام موجود زنده و یا مرده را تکه تکه کنید..اگر چه سگ درنده و هار باشد.

از..کتاب حکومت در نگاه علی(ع)

از..زنده یاد استاد محمدجواد شفیعیان


 
حکومت در نگاه علی(ع)
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٧  کلمات کلیدی: زنده یاد استاد محمد جواد شفیعیان

قسمتی از خطبه 159

 

بخدا قسم انقدر بر این جامه ء کهنه ی خود وصله زده ام..که از وصله ی زننده آن شرم دارم.فردی به من گفت..چرا این جامه ء کهنه ی وصله وصله را از خودت دور نمی کنی؟!به اوگفتم ..تو از من دور شو!

 

به گاه بامدادان و طلوع فجر در هنگامه ی رستاخیز توده ها است که راهیان و رهروان شب مدافعان حق در شبهای دیجور اختناق ستوده می گردند.

 

خطبه ی شماره ی 60

 

مبادا که بعد از من خوارج را بکشید ..چون کسی که در تلاش برای دستیابی به حق بوده است..مانند آن کس نیست که در پی باطل رفته و آنرا دریافته است.یعنی معاویه و یارانش.

 

ترجمه ی نامه ی شماره 76نامه ی امام علی به عبدالله بن عباس هنگامی که او را در بصره جانشین خود قرار داد...

 

با سعه ء صدر با مردم برخورد کن چه..وقتی که با آنها دیدار میکنی.چه زمانی که با آنها می نشینی.چه هنگامی که به آنها دستور می دهی.از عصبیت و خشم دور باش که آن از خود بیگانه شدن شیطانی است.و بدان آنچه تو را به خدا نزدیک میکند.از آتش به دور می دارد.و آنچه از خدا دور می کند...به آتش نزدیک می کند.


 
← صفحه بعد